En näring med världens utvecklingsmöjligheter

Hej! När jag gick i gymnasiet för snart 10 års sedan visste jag inte vad jag ville arbeta med i framtiden. I skolan fick man lägga till en utomstående kurs som inte ingick i kursplanen. Jag la till baskunskap turism. Denna kurs skulle förändra mitt liv för alltid. Jag fick efter gymnasiet jobb på en stor…