En näring med världens utvecklingsmöjligheter

Hej!

När jag gick i gymnasiet för snart 10 års sedan visste jag inte vad jag ville arbeta med i framtiden. I skolan fick man lägga till en utomstående kurs som inte ingick i kursplanen. Jag la till baskunskap turism. Denna kurs skulle förändra mitt liv för alltid.

Jag fick efter gymnasiet jobb på en stor mäss – och konferensanläggning i Stockholm och jobbade sedan i detaljhandeln. Under tiden jag arbetade i detaljhandeln längtade jag tillbaka till skolbänken för att utbilda mig inom turismbranschen. Ska tilläggas att jag även läste  en kurs i Stockholms historia på Stockholms universitet vid sidan av jobbet.

Min längtan till skolbänken gjorde att jag till min lycka kom in på turismprogrammet vid Linköpings universitet. Mina tre år på Linköpings universitet har betytt mycket för mig, jag har tillsammans med några andra kurskamrater fått vara med och starta upp  Turismvetenskapliga föreningen. Jag fick också sitta med i styrelsen för sektionen för turism (STiL). Sista året fick jag genom ett examensarbete vara med och skriva ett arbete om hållbar besöksnäring i Stockholms skärgård åt Stockholm Visitors Board. Idag är projektet som pågick i 3 år avslutat och heter idag Stockholm Archipelago.  Mina avslutade studier på turismprogrammet gjorde att jag idag har en fil. kandidat utbildning i turismvetenskap och är därmed turismanalytiker.

Projektet gjorde senare att jag fick bland annat tjänst på en turismenhet i en av Stockholms skärgårdskommuner, där jag till min glädje fick arbeta mer med Stockholms skärgård. Det var både genom projektet som jag var och arbetade med på universitet men fick även fick sen ansvar för 4 turistbyråer i kommunen och lokala skärgårdsprojekt. Jag arbetade även med utvecklingsprojekt på fastlandet. På kommunen märkte jag att det fanns enligt mig dålig kunskap om turismbranschen.

Det gjorde att jag tillsammans med en tidigare kollega startade en Destinationsdag för ferie ungdomar som skulle arbeta med turism/service i kommunen. Under två år hade jag ansvar för denna utbildningsdag och den blev väldigt uppskattad hos framförallt ungdomarna! Detta är lite av vad som jag har arbetat med och exempel på uppgifter som man kan arbeta med om man arbetar på en kommun med turismfrågor.

I november 2014 kom en av de första Revenue Management utbildningarna till Sverige från USA. Idag läser jag på en av dem som ska göra att jag kan ge mig ut på nya äventyr i turism Sverige. Genom utbildningen har jag fått förmånen att resa till England under en månad för att studera entreprenörskap inom besöksnäringen. Läs gärna vidare om den i ett annat blogg inlägg som finns här på Tourismthinking!

Välkomna till denna fantastiska djungel som turismbranschen är med dess fantastiska utvecklingsmöjligheter!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s